Romanian Comparatists
Opinions & News

Bibliography of the general and comparative literature works published in Romania in 2009 February 28, 2016

 

 

Avangarde. Modernism

 

Ilie, Rodica: Manifestul literar. Poetici ale avangardei în spaţiul cultural romanic. Braşov, Editura Universităţii „Transilvania” din Braşov,350 p.

From the list of contents: Futurismul, paradigma avangardelor sec.XX; Diseminarea futurismului în spaţiul hispanic, portughez şi sud-american; Dadaismul, contrateoria ca teorie: Manifestele suprarealismului sau „terorismul istoriei”.

Modernismul literar românesc în date (1880-2000) şi texte (1880-1949). Cuvânt introductiv, selecţie, ingrijirea textelor şi cronologie de Gabriela Omăt, vol.I-II, Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2008, 673+419 p.

Orlich, Ileana: Modernism and the Male World. The Crisis of Masculinity in The Bed of Procustes. În: Analele Universităţii Bucureşti.

 

 

Comparative studies of literary forms

 

Ioana Both, Avant-propos à une recherche sur la poésievisuelle. Des mythes et des formes. În: Fortunes et infortunes des genreslittéraires, p.

Cepraga, Dan Octavian: I Sonetti in endecasillabi di Gheorghe Asachi. În: Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi Literatura Română, LVIII (2009), p.73-92;

Claudon, Francis: L’art du dialogue et de la citation.Stendhal: «Le Rouge et le Noir». În: Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi Literatura Română, LVIII (2009), p.17-26;

 

 

Identity

 

Băluţă, Ionela: La bourgeoise respectable. Reflexion sur la construction d’une nouvelle identité féminine dans la seconde moitié du XIXe siècle. Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, 328 p. (Teză susţinută la Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris.)

Constantinescu, Romanita: The Picturesque Image of the Turk in Romanian Culture. În vol. Nationality Building and the Break Up of the Empire : the Balkan Literatures in the Era of Nationalism, Murat Belge, Jale Parla (eds.), Istanbul, Bilgi University Press, p. 383-397;

Ivancu, Emilia: Personal Mythologies and Spectral Identities in Salman Rushdie’s „Midnight’s Children” and „The Ground Beneath Her Feet”. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.209-223;

Sorescu, Sorina: Ambivalenţele biografiei auctoriale ale lui I.D.Sîrbu. Dubla determinare cerchistă şi realist-socialistă. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.228-234;

Spiridon, Monica: La culture alternative: une chance desurvie pour la littérature des années communistes ? În vol. Identité et révolte, dans l’art, la littérature, le droit et l’histoire en Europe Centrale et orientale entre 1947 et 1989. Textes réunis par Roumiana Stantcheva et Alain Vuillemin,  Sofia, Editions de L’Institut d’Etudes Balkaniques,  Bucurest, Editura Limes, Paris,  Editions Rafael de Surtis, 2009, pp. 189-199 ;

Spiridon, Monica: Literature and the Symbolic Engineering of the European Self. În: European Review, vol.17 (2009), nr.1, p.149-159;

Spiridon, Monica: “We Ought to Know Who WeAre”. Post-Ottoman Identitites: the Feud of (Hi)Story  Telling”. În vol. Nationality Building and the Break Up of the Empire : the Balkan Literatures in the Era of Nationalism, Murat Belge, Jale Parla (eds.), Istanbul, Bilgi University Press, p. 271-282

 

 

Imagology, the imaginary

 

Bal, Mihaela: Elemente ale imaginarului creştin în dansul Căluşului cu aplicaţii pe opera dramatică „Zilele de pe urmă” de D. Velea. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.72-85;

Bădulescu, Georgeta: Idei şi simboluri religioase în jurnalele eliadeşti. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.86-106;

Braga, Corin: Eidola – imagini ale dublului în romantism. În: Romantism şimodernitate, p.287-302;

Braga, Mircea (coordonator general): Imaginarul religios în literatură. Incursiuni în imaginar, vol.III. Coordonare şi revizie: Alina Bako-Burada, Mircea Braga, Gabriela Chiciudean, Rodica Gabriela Chira, Ovidiu Ivancu. Sibiu, Editura Imago, 2009, 344 p.

Caiozzo, Anna: L’ennemi vient du nord. Eléments d’analyse pour la constitution d’un imaginaire de la frontière d’après les miniatures du Shah Nameh de Firdawsi. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.5-23;

Grancea, Mihaela: Haiducul şi tâlharul – o dilemă culturală? Schiţă de imagologie istorică şi literatură comparată. În: Romantism şi modernitate, p.23-44;

Constantinescu-Cazacu, Lavinia: Religiozitatea eului proteic. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.166-173; cu recenzie pe librarium.ro

Gregori, Ilina: Ştim noi cine a fost Eminescu? Fapte,enigme, ipoteze. Bucureşti, Editura Art, Colecţia „Revizitări“, 336 p.

 

Studying German cultural occurences in Eminescu’s works and biography.

 

Grigore, Rodica: Între limitele credinţei şi graniţele lumii (Shisaku Endo, “Tăcere”). În vol. Imaginarul religios în literatură, p.189-196;

Holhoş, Maria: Valenţe ale imaginarului religios reflectatîn basmele româneşti. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.197-208;

Imaginarul religios în literatură. Cf. Braga, Mircea (coordonator general) cu recenzie pe clovis.ro

Ivancu, Ovidiu: Imaginea ca modus vivendi. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.224-238;

Lăcătuş, Adrian: Modernitatea conservatoare. Aspecte ale culturii Europei Centrale. Braşov, Editura Universităţii „Transilvania” din Braşov,210 p.

From the contents: Tradiţiile politice, religioase şi estetice ale culturii Europei Centrale; Lectura lui Nietzsche în cultura Europei Centrale; Imagini ale corpului şi sexualităţii în reveriile redemptive ale decadentismului central-european; Conceptul de Europa Centrală şi proiectul unei culturi civice cosmopolite etc.

 

Lunel, Cristian Florin: Elemente ale imaginarului religios în proza lui I.D.Sîrbu. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.239-248;

Lupşa, Marinela: Pedeapsa întru iertare şi „căderea” spre Dumnezeu în romanul lui William Golding „Martin cel avid”. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.249-258;

Palea, Lucia Larissa: Erwin Wittstock şi „Judecata de Apoi”. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.259-268;

Pantea, Aurel: Imnul iubirii creştine. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.269-274;

Tămaş, Carmen: Visions of the Other World in Japanese Mythology. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.38-45;

Vaida, Maria: Simbolul românesc al lupului. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.317-334;

Vanhese, Gisele: Poésie et connaissance nocturne chez Blaga et Yves Bonnefoy. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, LIV(2009), no.2, p.65-78;

Vănoagă-Pop, Cristina: Religia între realitate şi imaginar în Mesi@ de Andrei Codrescu. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.275-282;

Vănoagă-Pop, Cristina: De la condiţia scriitorului e(i)migrant la imaginea e(i)migrantului în creaţia lui Andrei Codrescu. În: Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, vol.X (2009), p.180-184;

 

 

Influences; traditional comparative studies

 

Chioaru, Dumitru: Arta comparaţiei. Cluj-Napoca, Editura Limes, 2009, 151 p.

From the contents: Bilingvismul lui Cioran; Afinităţi elective: Oct.Goga şi Ady Endre; Agonia Imperiului: L.Rebreanu şi Joseph Roth; Donjuanismul ca nostalgie a androginului etc.

Dama, Hans: Eminescu şi Slavici la Viena. În vol. In memoriam Ioan Slavici, volum coordonat de Eliza Triff, Timişoara, Editura Eurostampa, 2008, p.24-35;

Dobrescu, Caius: Poate fi estetismul un liberalism? Infrapoliticul la Thomas Mann şi (mai ales) la Ion Negoiţescu. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.141-150;

Heitmann, Klaus: “Cercul literar de la Sibiu şi influenţa catalitică a culturii germane”. Geneza unei cărţi, în vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p. 45-49;

Mircean, Ovidiu: The Death of Comparative Literature. False News about True Events. În: Fortunes et infortunes des genres littéraires, p.76-86;

Ranga, Diana: Elemente expresioniste în dramaturgia lui G.Ciprian. În: Studii de literatură română şi comparată, Bucureşti, Şcoala doctorală a Facultăţii de Litere, Editura Universităţii din Bucureşti, p.259-271;

Muresanu Ionescu, Marina: Pratique du sonnet chez Eminescu et Nerval. În vol. Valeriu Stoleriu (Val Panaitescu). In honorem, ed. Iulian Popescu, Editura Universităţii „AlexandruIoan Cuza” Iaşi, 2009, pp. 37-48;

Eadem: Théâtralité et discours. Eminescu et Nerval. În: Revue Roumaine d’Etudes Francophones, nr. 1, 2009, pp. 91-100.

Sâmbrian-Toma, Oana Andreia: Religia şi literatura parenetică: o viziune intrinsecă a vieţii cotidiene din Spania şi Ţara Românească. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.283-297; cu recenzie pe carturesti.ro

Spiridon, Monica: Literary Studies at the Crossroads: the Strategies of Co-optation. În: Interlitteraria, vol. 14 (2009), no.1, pp.40-50 ;

Vălcan, Ciprian: La concurrence des influences culturelles françaises et allemandes dans l’œuvre de Cioran. Bucarest, Institutul Cultural Român, 2008, 381 p.

 

With a Bibliography and Name Index.

 

Voicu-Brey, Lilica: Alexandru Ciorănescu. Bibliografie1930-2010. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 158 p.

In Spanish. Includes the chapters Literatura comparada, p.62-85, and Literatura general,p.86-92; cu recenzie pe carturesti.ro

 

 

Literary history and comparative studies

 

Podoabă, Virgil: Despre posibilitatea istoriei literare. În: Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.136-140;

 

Spiridon, Monica: Facing the Canonical Challenge: the Making of Romanian Literary History. În: Nationality Building and the Break Up of the Empire: the Balkan Literatures in the Era of Nationalism, Murat Belge, Jale Parla (eds.) Istanbul, Bilgi University Press, 2009, p.

 

 

Literary genres

 

 

Fortunes et infortunes des genres littéraires. Coordinateur: Alain Montandon (Cahiers de l’Echinox, publiés par le Centre pour l’étude de l’imaginaire de l’Université de Cluj, vol. 16, 2009)

Actes du deuxième Congrès du Réseau Européen d’études littérairescomparés, tenu à Clermont-Ferrandle 6-9 septembre 2007.

Petrescu, Maria: Espaces migrants, exil et voix narrativesdans „Pasages” d’Emile Ollivier et „Le bonheur à la queue glissante” d’Abla Farhoud. În: Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, vol.X (2009), p.351-364;

 

Spiridon, Monica: Symptômes d’un «syndrome» narratif: La tournure exégétique du genre romanesque. În: Fortunes etinfortunes des genres littéraires, p.186-193;

 

Stantcheva, Roumiana L.: Le roman – un genre incertain. Les controverses de la critique littéraire bulgare et roumaine de l’entre-deux-guerres. În: Fortunes et infortunes des genres littéraires, p.211-221;

 

 

Literary schools and circles

 

 

Axmann-Mocanu, Elisabeth: Povestea “Istoriei”. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.35-44;

 

Balotă, N.: Cercul literar în secolul al XXI-lea. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu,p.10-21;

 

Bodiu, Andrei: A gîndi altfel, a gândi împotrivă. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.72-75;

 

Bud, Crina: Critica dionisiacă: Ion Negoiţescu. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.156.-160;

 

Cistelecan, Al.: Dinspre cerchişti spre optzecişti, cu Cornel Regman. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.176-184;

 

Cordoş, Sanda (coordonator): Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu. Cluj-Napoca,Ed.Accent, 275 p.

 

Eadem: Ovidiu Cotruş sau „un delegat al raţiunii”. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.262-267;

 

Cristea-Enache, Daniel: Pentru cine scrie I.D. Sîrbu. în vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.205-215;

 

Damaschin, Dan: O perspectivă critică euphorionistă. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.50-71;

 

Deac, Eliza: Specia cronică a criticii lui Cornel Regman. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.191-204;

 

Goldiş, Alex.: Prima dezbatere critică postbelică. “Noua critică” vs. Cerchiştii. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.126-135;

 

Hergyán, Tibor: Cum gândeşte Radu Enescu? În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.242-245;

 

Iovănel, Mihai: Cornel Regman. Dogmatism şi postdogmatism. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.185-190;

 

Karo-Negrea, Xenia: Ion Negoiţescu. Hermeneutul poeziei. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.161-171;

 

Mitchievici, Angelo: Caragiale şi Caragiale în Cercul literar de la Sibiu. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.114-125;

 

Nemoianu, Virgil : Cercul literar între idilism şi spirit critic. In vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.22-34;

 

Pavel, Laura: Canonul şi ficţiunea critică. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu,p.235-241;

 

Pop, Ion: „Păunul albastru” între artele poetice ale lui Şt.Aug.Doinaş. în vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.247-254;

 

Regman, Sorina: Râsul eliberator – Cornel Regman- în vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p. 172-175;

 

Terian, Andrei: “Noua direcţie” critică a Cercului literarde la Sibiu: momentul 1966-1969. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.104-113;

 

 

Literature in the virtual space

 

 

Manolescu, Ion: Technological and Literary Implications of Virtual Reality. În: Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi Literatura Română, LVIII (2009), p.43-52 ;

 

 

Literature and religion

 

 

Bako-Burada, Alina: Onirismul fractal şi religia: Daniel Turcea. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.59-71;

 

Chira, Rodica-Gabriela: Du “Cantique des Cantiques” au“Cantique des Quantiques”. În vol. Imaginarul religios în literatură,p.134-146;

 

Cibian, Aura Celestina: Apofatic şi catafatic în poezia religioasă a lui Nichifor Crainic. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.147-158;

 

 

The poetics of translation

 

 

Muthu, Mircea: Henri Jacquier în ipostaza traducătorului. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.255-261;

 

Vatcu, Mădălina: Limite ale selecţiei traducerilor din literatura română în perioada comunistă. În: Studii de literatură română şi comparată, Bucureşti, Şcoala doctorală de Facultăţii de Litere, Editura Universităţii din Bucureşti, p.326-337;

 

 

Romanticism

 

 

Anghelescu, Mircea: Serafimi şi heruvimi în poeziaromantică. Pe marginea liricii lui Ion Heliade-Rădulescu. În: Romantism şi modernitate, p.367-376;

 

Bogdan, Cristina: O temă medievală „recuperată” de epoca romantică: dansurile macabre. În: Romantism şi modernitate, p.239-256;

 

Bozan, Maria: Între evidenţa romantică şi romantismul camuflat. Franz Binder, călător în Orient şi Africala mijlocul secolului XIX. În: Romantism şi modernitate, p.59-74;

 

Chelariu, Brânduşa: Ipostaze ale visului şi ale reveriei în proza lui Eminescu şi a lui Novalis. În: Romantism şi modernitate, p.386-400;

 

Claudon, Francis: La musique à domicile. Un trait typique du romantisme européen. În: Romantism şi modernitate, p.23-44;

 

Costache, Iulian: Micul romantism şi romanţa eminesciană. În: Romantism şi modernitate, p.23-44;

 

Drace-Francis, Alex: „At ten minutes past two I gazed ecstatically upon both lighthouses”: self, time and object in early Romanian travel texts. În: Romantism şi modernitate, p.23-44;

 

Ofrim, Alexandru: Lectura în epoca romantică: practici şi reprezentări. În: Romantism şi modernitate, p.315-330;

 

Romantism şi modernitate: atitudini, reevaluări, polemici. Volum coordonat de Andi Mihalache şi Alexandru Istrate. Iaşi, Editura Universităţii “Al. I.Cuza”, 2009, 664 p.

 

 

Thematology, myths

 

 

Ardelean-Coman, Carmen: Mitul eternului feminine sau tentaţia desacralizării în lirica lui Lucian Blaga. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.46-58;

 

Axinciuc, Madeea: Biblia ebraică şi Călăuza rătăciţilor deMoise Maimonide. Despre imagine şi imaginaţie. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.24-37;

 

Băran, Sorin Ovidiu: Basmele nerostite ale românilor (basmele astrale). În vol. Imaginarul religios în literatură, p.107-120;

 

Braga,Corin: L’ utopie – un genre amphibie. În: Fortunes et infortunes des genres littéraires, p.108-123;

 

Braga, Mircea: După Apocalipsă (în „Aşa grăit-a Zarathustra”). În vol. Imaginarul religios în literatură, p.121-133;

 

Căileanu, Alina: Mitul evreului rătăcitor în cultura romantică franceză. În: Romantism şi modernitate, p.197-224;

 

Chişu, Lucian: Panait Istrati entre être et devenir européen. În: Caiete critice, 2009, nr.4, p.42-46;

 

Ciorănescu, Alexandru: Eseuri europene. Ediţia îngrijită şi prefaţă de Mircea Anghelescu, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 161 p.

Essays on Eminescu, Mircea Eliade, the myth of Atlantis, the year 1840 a.o., still unpublished in volume format, among which an interview on the Baroque from 1980 by Prof. Daniela Dalla Valle.

 

Cîntec, Oltiţa: Hamlet şi spiritul timpului. De la eroul de tip romantic la alienatul postmodern. În: Romantism şi modernitate, p.269-286;

 

Cocău-Jitianu, Carmen: Religiozitatea voiculesciană – o componentă a orizontului mitic. În vol. Imaginarul religios în literatură, p.159-165;

 

Cordoş, Sanda: Le rappresentazioni dell’Italia nella letteratura romena postbellica. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, LIV (2009), no.2, p.27-36;

 

Dogaru, Irina: Al.Busuioceanu, jurnalist în Spania. În: Studii de literatură română şi comparată, Bucureşti, Şcoala doctorală a Facultăţii de Litere, Editura Universităţii din Bucureşti, p.297-307;

 

Han Seong Suk: Mircea Eliade şi fantasticul corean. Sensul fantasticului în “Noaptea de Sânziene” şi în “Masca” de Choi In-hoon. În: Studii de literatură română şi comparată, Bucureşti, Şcoala doctorală a Facultăţii de Litere, Editura Universităţii din Bucureşti, p.149-158;

 

Ilie, Rodica: The European Literature between Reality and Utopia. În: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, LIV (2009), no.2,p.37-46;

 

Ionescu, Petru: The Rise of Modern Decadence. În: Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, vol.X (2009), p.403-407;

 

Magliocco, Giovanni: Ballata e teoria della poetica del mito nel Circolo Letterario di Sibiu, în vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.76-89;

 

Marin-Barutcieff, Silvia: Cu luntrea către Celălalt. Călătoria Sfântului Iulian Ospitalierul de la Jacopo da Varazze la Gustave Flaubert. În: Romantism şi modernitate, p.225-238;

 

Patraş, Antonio: La răsăritul temniţei. Istoria ca o boală urâtă. În vol. Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu, p.216-227;

 

Tomescu, Cici Liana: Teme religioase în SF. În: Studii de literatură română şi comparată, Bucureşti, Şcoala doctorală a Facultăţii deLitere, Editura Universităţii din Bucureşti, p.360-367;

 

Triff, Eliza: Motive sud-est europene în romanele lui IoanSlavici. În vol. In memoriam Ioan Slavici, volum coordonat de Eliza Triff, Timişoara, Editura Eurostampa, 2008, p.125-130;

 

Vanhese, Gisèle: La légende du frère revenant dans la littérature moderne et contemporaine : «Kushe solli Doruntinën?» d’Ismail Kadaré et «Diuna» de Felicia Mihali. În: Analele Universităţii Bucureşti. Limba şi Literatura Română, LVIII (2009), p.3-15.

 

 

Travel writing

 

Drace-Francis, Alex. Dinicu Golescu’s Account Of My Travels (1826): Eurotopia as Manifesto. In WendyBracewelland Alex Drace-Francis, eds. Balkan Departures. Travel Writing from South-Eastern Europe. Oxford-New York: Berghahn Books, 2009, 176 p.

Categories Bibliography

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *